Nube de arquivos

Nextcloud

Ferramenta para editar/compartir arquivos

Ferramenta de reporte de erros

Mantis

Ferramenta de reporte de erros para diferentes proxectos

Traducións colaborativas

Glotpress

Ferramenta de traducións colaborativas do LaboraTe

Estatísticas web e RRSS

Matomo

Ferramenta de reporte de estatísticas web e RRSS